Talesov izrek
 

Talesov izrek vaja 15


Premici r in s na sliki sta vzporedni. Daljica DB meri , ostale razdalje so označene na sliki. Izračunaj dolžini daljic EC in AD. 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.