Talesov izrek
 

Talesov izrek vaja 19


Okoli mesta, ki se razteza na dolžini , so razporejeni tovarna, rudnik in jezero. Med seboj so povezani z ravnimi cestami (na sliki označeno črtkano). Mestna vrata na levi strani se nahajajo ravno na polovici poti med jezerom in tovarno. Kolikšna je dolžina ceste, ki poteka vzporedno med tovarno in rudnikom? 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.