Talesov izrek
 

Talesov izrek vaja 8


Izračunaj neznani razdalji x in y na sliki. Daljici EB in DC sta vzporedni. 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.