Temperatura
 

Temperatura vaja 5


Plin ohladimo iz temperature na . Kaj se dogaja z gibanjem molekul pri nižji temperaturi?


  • Gibljejo se enako hitro, kot pri višji temperaturi.

  • Gibljejo se hitreje, kot pri višji temperaturi.

  • Gibljejo se počasneje, kot pri višji temparaturi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš