Temperatura
 

Temperatura vaja 7


Kolikšna je sprememba temperature v med tališčem in vreliščem za zrak? Temperatura tališča zraka je , vrelišča pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš