Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 10


Na sobni temperaturi imamo dve palici. Prva je iz aluminija in je dolga 60,0 cm, druga je železa in je dolga 60,2 cm. Pri kateri temperaturi bosta palici enako dolgi? Kolikšna je ta dolžina.


Koeficient dolžinskega raztezka za aluminij je . za železo pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana