The Gerund fb
 

The Gerund
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Glagolniku v angleškem jeziku pravimo The Gerund. Z njim poimenujemo:

 • stanje,

 • dogajanje,

 • dejanje.


Poglejmo si nekaj primerov glagolnika v stavkih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagolnik in glagolKer je glagolnik izpeljan iz glagola, si na enostavnem primeru poglejmo razliko med:

 • glagolom,

 • glagolnikom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagolnik je ena izmed nedoločnih glagolskih oblik (non-finite verbs). To pomeni, da ji ne moremo pripisati:

 • osebe,

 • spola,

 • števila,

 • načina in naklona.


Poleg glagolnika pa sta nedoločni glagolski obliki še:


Gerund ob sebi v stavku nujno potrebuje glagol, na katerega se navezuje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagolnik v vlogi samostalnikaKer glagolnik nima lastnosti polnopomenskih glagolskih oblik:

 • določljivost osebe,

 • določljivost števila,

 • določljivost naklona in načina,

 • ter zmožnost spregatve,

prevzame lastnosti samostalnikov. To v angleški slovnici pomeni, da jih najdemo na mestih v stavku, ki jih običajno zasedajo samostalniki (osebek, predmet). To velja tudi za glagolnike v slovenščini. Rečemo jim tudi posamostaljeni glagoli, saj združujejo tako glagolske kot samostalniške lastnosti. Več o vlogi glagolnika kot samostalnika si bomo pogledali v poglavju Raba.


Tvorjenje GerundaGerund tvorimo tako, da glagolu v nedoločni obliki (bare infinitive) preprosto dodamo končnico -ing.


bare infinitive + -ingPoglejmo si zgornje pravilo na enostavnem primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri tvorjenju moramo biti pozorni na glagole, ki za tvorjenje gerunda predstavljajo izjeme.RabaKer gerund poseduje značilnosti samostalnika, ga uporabljamo na mestih, kjer ponavadi najdemo samostalnike:


 • v stavku na mestu osebka


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v stavku na mestu predmeta


  Z glagolnikom v tem primeru izražamo, kaj nam je všeč ali česa ne maramo.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporabljamo ga še:


 • kot dopolnilo glagola biti (to be)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za predlogi, ki jim sledi glagol


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za fraznimi glagoli, ki so sestavljeni iz glagola in predloga


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Gerund vedno sledi fraznim glagolom, ki vsebujejo predlog to, npr:

  • to look forward to,

  • to take to,

  • to be accustomed to,

  • to be used to.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v sestavljenih samostalnikih


  Gerund se uporablja tudi kot prvi element v sestavljenih samostalnikih. Njegova naloga je, da samostalnik natančneje definira.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za nekaterimi specifičnimi glagoli


  Ni splošnega pravila, ki bi določalo vse take glagole, za katerimi se uporablja Gerund. Naštejmo le nekaj pogostih glagolov:

  • avoid,

  • celebrate,

  • consider,

  • dislike,

  • dread,

  • forgive,

  • like,

  • risk.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za ustaljenimi frazami


  Gerund se vedno uporablja z naslednjimi frazami:

  • can't help

  • can't stand

  • to be worth

  • it's no use


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Eva Vene