Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 23


Raziskovalna podmornica pluje pod morjem v globini 200 m. Za opazovanje ima vgrajena okna. Posamezno okno ima površino . S kolikšno silo deluje voda na steklo okna? Zračni tlak je 1 bar, tlak v podmornici pa je za 10 % višji od zračnega tlaka. Gostota morske vode je . 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana