Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 14


Hidravlična stiskalnica ima manjši bat s površino in večji bat s površino . Na manjši bat delujemo s silo 60 N. S kolikšno silo stiska večji bat?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana