Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 19


V okrogli, zgoraj odprti buči je voda. Tlak vode merimo z živosrebrnim manometrom, ki je priključen na bučo, kot kaže slika. Na levem kraku je gladina živega srebra 10 cm nižja, kot je središče krogle. Desni krak manometra je zgoraj odprt in višina živega srebra je 3 cm višja, kot na levem kraku. Kolikšen je radij krogle?


Gostota šivega srebra je , gostota vode pa .


Okrogla buča z vodo in živosrebrnim manometrom


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana