Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 20


V zaprti posodi je do višine 10 cm voda, nad vodo pa stisnjen plin. Na posodo je priključen manometer, kot kaže slika. Cev manometra je zgoraj odprta. V merilni cevi sega voda 60 cm visoko. Kolikšen je tlak plina v posodi? Zračni tlak je 1 bar, gostota vode je .


Zaprta posoda z vodo, plinom in cevjo za merjenje tlaka


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana