Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 10


Za koliko je tlak ob dnu 7 dm visoke posode, napolnjene z živim srebrom, večji kot je tlak ob gladini? Specifična teža živega srebra je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš