Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 9


Kako visok stolpec živega srebra je potreben, da dosežemo enak tlak, kot je 17 m pod gladino jezera? Specifična teža živega srebra je . Rezultat zaokroži centimeter natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš