Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 14


S hidravličnim dvigalom želiš dvigniti zaboj z maso . Bat pod zabojem ima ploščino, na drugi strani pa je bat s ploščino . Z najmanj kolikšno silo moraš pritisniti na manjši bat, da dvigneš zaboj. Rezultat zaokroži na desetine.


Hidravlično dvigalo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš