Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 13


Dve brizgalki sta povezani s cevko in napolnjeni z vodo. Večja brizgalki ima bat s ploščino , v manjši brizgalki pa je bat s ploščino . Na večji bat brizgalke pritisnemo s silo . Z najmanj kolikšno silo moramo pritisniti na manjši bat, da se bo premaknil večji bat? Rezultat zaokroži na eno decimalno mesto.


Brizgalki povezani s cevjo in napolnjeni z vodo


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš