Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 10


Riba plava v akvariju z dolžino 40 cm, širino 18 cm in globino 24 cm, napolnjenim z vodo do vrha. Izračunaj, za koliko se spremeni tlak ob ribi, ko se ta z gladine spusti na dno akvarija. Spremembo tlaka izrazi v Pa in kPa.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš