Tlak v tekočini
 

Tlak v tekočini vaja 7


V jezero spustimo veliko ploščo. Vanjo je vgrajen merilni senzor za merjenje sile na celotni plošči. Plošča obmiruje na globini . Kolikšno silo zaznava merilni senzor, če upoštevamo, da je zračni tlak ob meritvi ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš