Opeka z maso leži na vodoravni podlagi. Stična površina s podlago je pravokotne oblike s stranicama in .


  • Kolikšen je tlak pod opeko?

  • Koliko kilogramsko utež smo dodali na klado, če je tlak pod klado narasel na ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš