Izračunaj tlak pod škatlo z maso , če ima stična površina med škatlo in tlemi velikost . Rezultat podaj v kilopaskalih in ga zaokroži na eno decimalno mesto.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš