Izračunaj ploščino tlakovca, če njegova teža povzroča tlak .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš