Izračunaj, ali je tlak pod stopali slona z maso s ploščino stopala večji ali manjši od tlaka pod petkami plesalke z maso in ploščino petke . Kolikokrat večji ali manjši je?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš