Toplota in temperatura
 

Toplota in temperatura vaja 21


V jeklenki s prostornino 10 litrov je pri temperaturi 1 kg plinastega kisika s kilomolsko maso . Kolikšen je tlak v jeklenki pri temperaturi in kolikšen tlak pri ? Splošna plinska konstanta je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik