Prehajanje toplote
 

Prehajanje toplote vaja 18


Stena hiše s toplotno prevodnostjo in površino ima debelino . Zunaj je temperatura , v notranjosti pa .


  • Kolikšen toplotni tok teče skozi steno, če se temperaturi na notranji in zunanji strani stene ne spreminjata?

  • Kolikšen je toplotni upor stene?

  • Na kateri oddaljenosti od zunanjega roba stene se pojavi temperatura ?

  • V kolikšnem času bo temperatura v hiši enaka temperaturi zunaj, če hišo prenehamo ogrevati? Predpostavimo, da se toplotni tok s časom ne spreminja. Hiša sestavljena iz 4 takih sten, strop in tla pa so dobro izolirana. Gostota zraka je , volumen zraka v hiši je , specifična toplota zraka je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik