Toplota in temperatura
 

Toplota in temperatura vaja 6


Izračunaj toplotno kapacitet 6 kg brona. Bron je zlitina bakra (80%) in kositra (20%). Specifična toplota bakra je 385 J/kg K, kositra pa 228 J/kg K.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana