Toplota in temperatura
 

Toplota in temperatura vaja 7


Skala z maso 20 kg pade iz višine 40 m v vodo. Za koliko se poveča notranja energija vode.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana