Trigonometrija
 

Trigonometrija vaja 11


Dana je funkcija .


  • Izračunaj ničle dane funkcije.

  • Izračunaj abscise maksimumov in minimumov dane funkcije.

  • Nariši graf funkcije v intervalu .


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK