Trigonometrija
 

Trigonometrija vaja 7


Izrazi s kotno funkcijo ostrega kota, manjšega od : 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK