Razdalje in koti v prostoru
 

Razdalje in koti v prostoru vaja 6


Oglišča 4 m dolgega in 3 m širokega pravokotnega igrišča označimo s točkami ABCD. V oglišču D stoji 10 m visok reflektorski oder z najvišjo točko V. Iz točke V z reflektorji oblikujemo tri ozke curke svetlobe v oglišča A, B in C. Izračunaj:


  • Dolžine vseh treh svetlobnih curkov.


  • Velikosti kotov, ki jih posamezni svetlobni curki oklepajo z igriščem.


  • Velikost kota, ki ga trikotnik ACV oklepa z igriščem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.