Definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku
 

Definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku vaja 5


Izračunajte neznane stranice in kote v pravokotnem trikotniku ABC, v katerem poznamo:

Skica pravokotnega trikotnika


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.