Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 9


V pravokotnem trikotniku hipotenuza c meri 7.42 cm. Količnik dolžin pravokotnih projekciji katet a in b na hipotenuzo je 0.26. Izračunaj obseg in ploščino trikotnika.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.