Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 18


Kot v trikotniku meri 33°, kot 84.73°, stranica a pa 4.92 cm. Ploščina trikotnika znaša 19.61 . Izračunaj višino na stranico b.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.