Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 22


Ploščina enakokrakega trikotnika znaša 14 , osnovnica c pa je dolga 4 cm. Izračunaj višino na stranico c in obseg trikotnika.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.