Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 24


Ploščina enakokrakega trikotnika znaša 15.59 , kot meri 60°, obseg pa 18 cm. Izračunaj stranice trikotnika.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.