Ploščina trikotnika
 

Ploščina trikotnika vaja 16


Iz devetih malih enakostraničnih trikotnikov sestavimo velik enakostranični trikotnik in mu včrtamo ter očrtamo krog. Ploščina tako nastalega krožnega kolobarja meri 452.39 Koliko meri osnovnica malega trikotnika?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.