Poklicna matura 2009, zimski rok
 

Poklicna matura 2009, zimski rok vaja 3


V pravokotnem trikotniku meri notranji kot . Izračunajte vse notranje kote in ustrezne zunanje kote tega trikotnika. Rezultate vpišite v spodnjo razpredelnico: 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek