Imamo dve števili: in


a) Katero število je večje, če velja, da je in ?


b) Za kakšen bi bili vrednosti ulomka enaka?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej