Ulomki
 

Ulomki vaja 16


Ulomek predstavite na številski premici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej