Ulomki
 

Ulomki vaja 18


Ulomek predstavite na številski premici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej