Ulomki
 

Ulomki vaja 1


Zapišite deljenja z ulomki .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej