Ulomki
 

Ulomki vaja 20


Izračunajte naslednji ulomek: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej