Ulomki
 

Ulomki vaja 23


Za algebrski izraz poišči številske vrednosti za vrednost spremenljivke


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej