Za dani ulomek določite neznanko x tako, da bo veljalo: 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej