Množenje in deljenje ulomkov
 

Množenje in deljenje ulomkov vaja 19


V razredu je 30 učencev. Ena petina učencev v šolo prihaja peš, ena šestina s kolesom, ostale pa pripeljejo starši z avtom.


  • Koliko učencev prihaja v šolo peš?

  • Koliko učencev prihaja v šolo s kolesom?

  • Koliko učencev prihaja v šolo z avtom?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Renata Babič