Množenje in deljenje ulomkov
 

Množenje in deljenje ulomkov vaja 18


Sanja ima 6 ploščic čokolade. Razdeliti jih želi med svojih 18 sošolk in sošolcev.


  • Ali lahko vsak dobi eno celo ploščico?

  • Koliko natanko dobi vsak?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Renata Babič