Ulomki
 

Ulomki vaja 38


Med katerima dvema celima številoma leži ulomek? 

glavni avtor in urednik gradiva: Renata Babič