Uporaba logaritma in eksponentne funkcije
 

Uporaba logaritma in eksponentne funkcije vaja 1


Del gozda, ocenjen na 40 000 lesa, se eksponentno povečuje. Letni prirastek znaša 2%.


  • Določite funkcijo, ki opisuje povečevanje tega dela gozda.


  • Koliko kubičnih metrov lesa bo na tem delu gozda po 5 letih, če se v gozdu ne bo sekalo dreves in se tudi drugi pogoji ne bodo spremenili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič