Uporaba logaritma in eksponentne funkcije
 

Uporaba logaritma in eksponentne funkcije vaja 9


Masa m radioaktivnega elementa se zmanjšuje po enačbi:
kjer je začetna masa in čas merjen v letih.


Kolikšna je masa radioaktivnega elementa po 30 letih, če je začetna masa elementa 0.3 kg?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič