Uporaba logaritma in eksponentne funkcije
 

Uporaba logaritma in eksponentne funkcije vaja 5


Potapljača je zanimalo kako se z globino vode spreminja relativna osvetlitev (razmerje med osvetljenostjo v globini in mem osvetljenostjo na vodni površini). Z merjenjem je ugotovil, da se relativna osvetlitev zmanjša za faktor 0.8, če se globina poveča za 1 dm.


  • Zapišite funkcijo za spreminjanje relativne osvetlitve.


  • Določite relativno osvetlitev v odstotkih za 1 dm, 2 dm ... 7 dm globine.


  • Narišite graf relativne osvetlitve v odvisnosti od globine.


  • Določite globino, pri kateri je relativna osvetlitev 15%.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič