Uporaba linearne funkcije
 

Uporaba linearne funkcije vaja 7


Alen je med počitnicami prodajal časopis. Če je prodal 50 izvodov na dan, je prejel 20 € honorarja. Če pa je prodal več kot 50 izvodov, je za vsak nadaljnji izvod prejel še 50 centov.


  • Zapiši odvisnost Alenovega honorarja od števila prodanih izvodov časopisa na dan in jo ponazori v pravokotnem koordinatnem sistemu.

  • Koliko izvodov časopisa bi moral prodati, da bi v enem dnevu zaslužil 30 €?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli