Uporaba linearne funkcije
 

Uporaba linearne funkcije vaja 1


Spremenljivko a dobiš tako, da trikratnik spremenljivke b povečaš za 2.


  • Razberi, katera spremenljivka je odvisna in katera neodvisna.

  • Kaj nam pove dani predpis?

  • Zapiši enačbo odvisnosti med količinama x in y.

  • Dopolni tabelo:


  • Nariši graf dane odvisnosti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli